Contact Us

Osmanabad Janata Sahakari Bank Ltd
Head Office: 24/28-30, 24/33-38, Soalpur Road, Osmanabad – 413501
Ph. : (02472)  227182 , 227183 ,227185
Fax – (02472) 227184
Email Id : headoffice@ojsbankltd.com

आपला संपर्क संदेश पाठविण्यासाठी खालील फॉर्म भरून पाठविणे

आपले नाव (जरूरी [अपेक्षित])

आपले ईमेल पता (जरूरी [अपेक्षित])

विषय

आपला संदेश